Købsbetingelser

købsbetingelser

Tilmelding er bindende. For at tilmelde dig skal du have en profil i vores bookingsystem.

Du vil kunne se din betaling efter 2-3 bankdage på din bankkonto. Straks efter dit køb vil du få en bekræftelsesmail på tilmelding samt en kvittering for dit køb.

Hvis du ikke har betalt online, kan du betale på studiet kontant, med MobilePay eller med Dankort eller via bank overførsel. Dette skal ske inden for senest 8 dage. Hvis kursusstart ligger inden for de 8 dage, skal det betales senest på dagen for kursusstart.

Rabatter:

Studerende på SU får 25% rabat på holdtimer ved tilmelding til en hel sæson.

Når du tilmelder dig 2 hold i samme sæson, får du 20% rabat på det ene hold. Hvis du tilmelder dig 3 hold i samme sæson, får du 50% rabat på det 3. hold. Kontakt kontoret for at opnå 50% rabat, da systemet ikke kan håndtere det.

Medlemmer af TangoSpirer foreningen (et tango fællesskab for unge imellem 18-30 år) får 40% rabat på holdtimer ved tilmelding til en hel sæson. 

Elever hos Tangokompaniet (Malmø) som går på sæsonhold der, får 10% rabat på sæsonhold og workshops. Meddel det til os, inden du tilmelder dig.

Deltagere på vores begynderhold har gratis adgang til Practica El Diego-10. De første to sæsoner på begynderhold får du gratis adgang på vores practica El Diego-10. Henvend dig i baren for at komme gratis ind.

Brorabat: Hvis du krydser en betalingsbro for at komme på El Diego-10 eller Guided Practica får du rabat på entréen.

Rykkere og gyldighed:

Rykkerprocedure: ved 1. og 2. rykker opkræves rykkergebyr på 100 kr. Efter 2. rykker vil sagen blive overdraget til inkasso.

Sæsonhold & Workshops: Er kun gyldige i den periode, hvor kurset løber. Erstatningslektioner skal afvikles indenfor samme sæson som en evt. mistet lektion.

Enetimer: 1 time gyldig 6 måneder fra købsdato, 5 enetimer: 9 måneder fra købsdato, 10 timer: 13 måneder fra købsdato.

Forbrugeraftaleloven har en fortrydelsesret på fjorten dage for varer købt online, hvilket dog ikke gælder ved kurser og andre arrangementer, når der er fastsat et tidspunkt for udførelsen,jf. FATL §9, stk. 1, nr. 2 og FATL §9, stk. 1, nr. 2, litra a.

M2tango forbeholder sig ret til at:

– sammenlægge hold med nogenlunde samme niveau med 5 par eller mindre, så holdstørrelsen max er 11 par.

– indsætte vikar lærere pga. sygdom, rejser, eksamener o.lign.

– flytte en holdtime pga. sygdom eller andre tvingende grunde (f.eks. Orkanvarsel eller pandemier)

– undervise på dansk og/eller engelsk som det bedst passer lærerne og eleverne

– sætte dig på venteliste i det tilfælde du tilmelder dig og din partner ikke gør og holdet er overbooket med halve par.

Skulle ovenstående ske efter du har tilmeldt dig og betalt, kan du anvende dine ubrugte timer på en hold på samme niveau samme sæson eller den følgende. I det tilfælde kan gyldigheden forlænges. Timerne vil ikke blive refunderet.

Skulle M2tango annullere en enkelt workshop pga. sygdom eller andre omstændigheder, og der ikke er nogen erstatningstime tilgængelig (lærer, niveau, dato), vil betalingen for den specifikke workshop blive overført til din konto hos os til senere brug.

M2tango vil opbevare din data sikkert og ikke misbruge dem til markedsføring, sælge dem eller gøre dem tilgængelige for tredjepart.

Sæson aug-okt starter den 15/6

aug-okt 2022
Kig på vores holdplan og tilmeld dig det hold, der passer dig.
Læs mere

Grundkursus i tango- sæson aug-okt 2022

start 15/8 og 20/8
I sæsonen august-oktober tilbyder vi to nye begynderhold, med og uden fast partner.
Læs mere

Intro til tango

Hver søndag
Intro til tango tager en sommerpause. Vi introducerer dig igen til tango fra slutningen af august.
Tilmeld dig